Umegallrarna AB

Skogsvägen 25, 918 31 Sävar

Mobil: Lennart 070-338 40 76

Skördare: 070-338 40 54


Skotare: 070-338 11 83

E-post: umegallrarna@savar.se